Hoofdlettergebruik van tekst wijzigen Een alineastijl aanmaken, een andere naam geven of verwijderen Een alineastijl bijwerken of herstellen Een tekststijl toepassen door middel van een toetscombinatie

Tekst in een andere taal invoeren Een document in een andere taal opmaken Fonetische aanwijzingen gebruiken De datum en tijd toevoegen

Vet, cursief, onderstrepen en doorhalen De kleur van tekst wijzigen Een schaduw of contour aan tekst toevoegen

Liggend Streepje (Leesteken)

Tekens en interpunctie opmaken Tekenstijlen aanmaken en gebruiken Tekens en tekst hoger of lager weergeven Een markering toevoegen aan tekst

Wiskundige vergelijkingen toevoegen Bladwijzers en kruisverwijzingen Een link naar een webpagina, e-mail of pagina toevoegen in Pages op de Mac Het lettertype of de lettergrootte wijzigen

{Zoek In Alle Leermiddelen

|}

Koppeltekens, streepjes en aanhalingstekens opmaken Tekst uitlijnen en uitvullen De afstand tussen regels en alinea’s instellen De paginering en regel- en pagina-einden instellen Tekstkolommen opmaken