In Pages worden woorden die niet op een regel passen standaard naar de volgende regel verplaatst. Je kunt Pages zo instellen dat in plaats daarvan een koppelteken voor deze woorden wordt gebruikt. Je kunt deze instelling aanpassen voor je gehele document of voor specifieke alinea’s.

Kies ‘Pages’ > ‘Voorkeuren’ (uit het Pages-menu boven in het scherm). Klik op ‘Autocorrectie’ boven in het voorkeurenvenster. Bestaande dubbele koppeltekens omzetten in een liggend streepje

Klik op de knop ‘Meer’ boven in de navigatiekolom ‘Opmaak’ Schakel in het gedeelte ‘Woordafbreking en ligaturen’ het aankruisvak ‘Verwijder woordafbreking in alinea’s’ in of uit. Slimme streepjes in- of uitschakelen

Een standaardstijl voor aanhalingstekens kiezen Je kunt een stijl voor enkele en dubbele aanhalingstekens in je doc opgeven. De instelling is van toepassing op al je Pages-documenten en alleen voor nieuwe tekst.

Twee Gedachtestreepjes

Bestaande aanhalingstekens worden niet gewijzigd. Klik op de venstermenu’s voor dubbele en enkele aanhalingstekens en kies een stijl voor elk sort aanhalingstekens. De stijl van bestaande aanhalingstekens wijzigen

Kies ‘Wijzig’ > ‘Vervanging’ > ‘Toon vervangingen’ (uit het Wijzig-menu boven in het scherm). Schakel in het venster ‘Vervanging’ het aankruisvak ‘Slimme streepjes’ uit. Voer een van de volgende stappen uit:

Je kunt de stijl van aanhalingstekens snel wijzigen voor een heel doc of voor specifieke tekst. Schakel in het venster ‘Vervanging’ het aankruisvak ‘Slimme aanhalingstekens’ in.


Persoonlijke Instellingen

|}

Je kunt ook koppeltekens in alle bestaande tekst in het doc of in afzonderlijke alinea’s toevoegen of verwijderen. Je kunt slimme streepjes gebruiken om twee streepjes (–) automatisch om te zetten in een liggend streepje (—) in je document. Automatische woordafbreking in een document wijzigen Schakel het aankruisvak ‘Woordafbreking’ in of uit. Koppeltekens in specifieke alinea’s toevoegen of verwijderen